Jak do nas dołączyć?

Napisz do nas czym się zajmujesz, gdzie działasz, co chcesz zaprezentować, jak widzisz naszą współpracę.

plenerownia @ gmail.com

Dlaczego warto stworzyć i działać w ekomuzeum?
Ekomuzeum służy czterem podstawowym celom:
1) ochronie zasobów przyrodniczych i kulturowych,
2) odkrywaniu i interpretacji miejscowego dziedzictwa,
3) zaangażowaniu lokalnej społeczności i wzmacnianiu lokalnej tożsamości,
4) rozwojowi zrównoważonej turystyki i promocji lokalnych produktów.
Forma ekomuzeum odpowiada na potrzeby dotyczące upowszechnienia i zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego okolicy, umożliwia szerokie zaangażowanie miejscowych, a więc dpozytariuszy dziedzictwa, pozwala na sieciowanie różnych podmiotów i nawiązanie współpracy między trzema sektorami: samorządowym, NGO i biznesu, ma w sobie olbrzymi potencjał jeżeli chodzi o rozwój edukacji, kultury i turystyki, co przekłada się bezpośrednio na poziom życia mieszkańców i rozkwit okolicy.
Przewiń na górę